Close

Ford Escort Recalls

Summary on February 11, 2003
Summary on October 26, 2000
Summary on November 2, 1999
Summary on September 30, 1997
Summary on September 30, 1997
Summary on June 7, 1996
Summary on December 30, 1994
Summary on December 18, 1994
Summary on May 31, 1994
Summary on May 17, 1994