Close

Chevrolet Lumina APV Recalls

Summary on January 24, 2003
Summary on June 11, 1997
Summary on March 22, 1996
Summary on January 29, 1996
Summary on February 17, 1995
Summary on June 30, 1994
Summary on March 25, 1994
Summary on February 21, 1994
Summary on December 16, 1993
Summary on January 6, 1992