Close

Buick Riviera Recalls

Summary on November 15, 2000
Summary on July 8, 1996
Summary on September 22, 1995
Summary on June 21, 1995
Summary on March 16, 1992
Summary on November 27, 1991
Summary on December 7, 1990
Summary on October 5, 1990
Summary on March 12, 1990